Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis’te kabul edildi

 Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis’te kabul edildi

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında ya da kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal medya sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması hedefleniyor.Kanunla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a “sosyal medya sağlayıcı” biçiminde yeni bir tanımlama getiriliyor.Bu kapsamda kullanıcıların internet alanında sosyal etkileşim amacı ile metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine ya da paylaşmalarına imkan sağlamayı başaran gerçek ya da tüzel kişiler, sosyal medya sağlayıcı olarak tanımlanacak.

1 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI

İdari para cezaları, muhatabın yurtdışında bulunması durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından direk olarak doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta ya da diğer iletişim araçları ile da bildirilebilecek.Bu bildirim, Tebligat Kanunu’na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. gün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan ya da yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 000 liradan 100 000 tl’ye kadar verilebilen idari para cezası, 100 000 liradan 1 000 000 tl’ye kadar artırılacak.Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi olanağı sağlanarak, aynı web sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek.İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar tarafından değil içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

KİŞİLİK HAKLARI İÇİN ETKİN KORUMA

Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un, erişimin engellenmesi kararı verilmesini düzenleyen hükmü yönünden de içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.İnternet ortamında yapılan yayın içeriği sebebiyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek. Kararda, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer alacak.Böylece arama motorları tarafından başvurucunun adıyla ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının daha etkin korunması sağlanacak.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 EKİM 2020 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal medya sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve direk olarak erişilebilecek şekilde web sitesinde yer verilecek.Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK’ya bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması durumunda Türk vatandaşı olması mecburi olacak. Verilen önergenin kabul edilmesiyle, bu maddenin ve bağlı düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ekim 2020 tarihinde olarak değiştirildi.Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal medya sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 000 000 lira idari para cezası verilecek.Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 000 000 lira daha idari para cezası verilecek.

REKLAM YASAĞI VE İNTERNET BANT GENİŞLİĞİNİN DARALTILMASI

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya sağlayıcısına yeni reklam tanıtım vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak.Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal medya sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin % 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal medya sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin % 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.Hakim ikinci müracaat üzerine vereceği kararında, % 50’den düşük olmamak kaydıyla, sunulmakta olan hizmetin kalitesini de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilecek. Bu kararlara karşı BTK Başkanınca itiraz yoluna gidilebilecek.Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek.Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam tanıtım yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendi kendine hükümsüz kalacak.İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirim yapılacak.

48 SAAT İÇİNDE CEVAP ZORUNLULUĞU

Sosyal ağ sağlayıcı, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi”ni gerektirecek içeriklere yönelik kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilecek.Sosyal ağ sağlayıcı, kendine bildirilen içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak. Ayrıca “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ye bildirecek.Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.BTK Başkanı tarafından, sosyal medya sağlayıcıya “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusuna 48 saat içinde cevap vermemesi halinde 5 000 000 lira, içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması halinde ise 10 000 000 lira idari para cezası verilecek.Sosyal ağ sağlayıcılar hakkında “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/ya da erişimin engellenmesi” kapsamında verilecek idari para cezaları 1 000 000 lira, “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” kapsamında verilecek adli para cezaları ise 50 000 gün olarak verilecek. Söz konusu idari para cezasını gerektiren ihlallerin 1 yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulaması yapılacak.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARA 3 AYLIK SÜRE

Hukuka aykırılığı hakim ya da mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal medya sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan ya da erişimi engellemeyen sosyal medya sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi ya da içerik sağlayıcıveyava açılması koşulu aranmayacak.Bu düzenlemenin uygulanmasında sosyal medya sağlayıcının yükümlülükleri, içerik ya da yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.Sosyal ağ sağlayıcılar, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli yapmış olduğu çalışmalar tamamlayacak.Sosyal ağ sağlayıcılar ayrıca “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusu uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 senesinin Haziran ayında BTK’ye bildirecek ve web sitesinde yayınlayacak.Taraflara ilişkin IP adresi, sunulan hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve var ise abone kimlik bilgilerini içeren “trafik bilgisi” tanımına “port bilgisi” de eklendi.Dün saat 15.00’te toplanan Genel Kurul, yaklaşık 16 saat süren mesainin ardından yapmış olduğu çalışmalarnı tamamladı.

Erdoğmuş, 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00’de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın