12 MİLYONU GEÇTİ !

 12 MİLYONU GEÇTİ !

Veri ihlallerinin Türkiye’deki maliyeti ne kadar oldu?

IBM Güvenlik İş Birimi, veri ihlallerinin kuruluşlar üstündeki maliyetini inceleyen senelik araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre Türkiye’deki her veri ihlalinin ortalama maliyeti, bir senede % 10.3 oranında artış gösterdi ve 12.3 000 000 TL’ye ulaştı. Dünya genelinde ise bu rakam 3.8 000 000 dolar (yaklaşık 26.5 000 000 TL) olarak kayıtlara geçti.

Araştırmaya göre veri ihlalleri; Türkiye’deki kuruluşlara, kayıp ya da çalıntı kaydı başına ortalama 630 TL’ye mal oluyor. Bu ortalama, ihlallerin maliyetinde 2019 senesinden itibaren % 10.5 oranında bir artış olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre kayıt başına veri ihlalinin en yüksek olduğu sektör finansal hizmetler. Finansal hizmetleri sırasıyla hizmet ve teknoloji sektörleri takip ediyor.

YARISI KÖTÜ AMAÇLI SALDIRILARDAN KAYNAKLANIYOR

Yapılan çalışma sonucu Türkiye’de meydana gelen veri ihlallerinin % 50’sinin temel sebebinin kötü amaçlı saldırılar olduğu ortaya çıktı. Kötücül saldırıları, her ikisi de % 25’lik orana sahip olmak üzere sistem arızaları ve insan kaynaklı hatalar takip ediyor. Türkiye’deki şirketler için ortalama toplam maliyeti 12.98 milyon TL olan kötücül saldırılardan kaynaklanan veri ihlallerinin sadece en yaygın değil, hemde da en maliyetli sorun olduğu gözlendi.

IBM Güvenlik İş Birimi ve Ponemon Institute tarafından gerçekleştirmiş olan 2020 Veri İhlali Maliyeti Raporu,geride bıraktığımız yıl veri ihlali yaşamış kuruluşlarda çalışan 3200’den fazla güvenlik uzmanıyla yapılan ayrıntılı mülakatlara dayanıyor.

Son üç senedir Türkiye’deki ihlal maliyetini artıran veya azaltan faktörleri inceleyen Ponemon Institute, şirketlerin ihlallere müdahale etme hızının ve verimliliğinin genel maliyet üstünde önemli bir etkisi olduğunu tespit etti. Rapora göre, Türkiye’deki şirketlerin veri ihlali tespit süresi ortalaması 216 günden 209 güne düştü.

İHLAL OLASILIKLARI ARTIYOR’

IBM Türkiye’nin Güvenlikten Sorumlu Ülke Lideri Engin Özbay da rapor hakkında görüşlerini şu biçimde belirtti:

“İçinde bulunduğumuz dönemde daha önce hiç olmadığı kadar fazla veri, birbirine bağlı cihazlar ve bilişim gücüyle hızla büyüyor ve değişiyor. Bu dönem kurumlara müthiş fırsatlar sunuyor ama veri ihlali olasılıklarını da artırıyor. Bu da güvenlik ekipleri için büyük bir yüke sebep oluyor. Otomatikleştirilmiş teknolojilere yatırım yapan şirketlerin, veri ihlallerinin etkisini azaltma konusunda daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Güvenlik otomasyonu, ihlallere hem daha hızlı bir biçimde hem de büyük oranda daha düşük bir maliyetle müdahale edilmesini sağlamaya imkan veriyor. Bu sayede güvenlik ekiplerinin üstündeki yükü azaltmak olanaklı hale geliyor.”

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın